Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Батболд
  Нэр
  Нямдорж
  Байгууллага
  Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс
  Албан тушаал
  Эргүүлийн офицер (ТТ09)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  14,071,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  830,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  2,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Toyota, Prius- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  10,500,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-05га-1₮
  Газар нийт дүн:
  5,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  хаан банк, хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  16,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой Бусад (3216ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮