Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн насос, насосны сэлбэг (ДЦС4/201710491)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  350,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн насос, насосны сэлбэг
  348,581,860₮
  Илгээгдсэн