Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Цэдэн
  Нэр
  Нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-10-17
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Цэдэн Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-17