Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Рүүрагч
  Нэр
  Хоролхүү
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2011-02-25
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Майндар Саранчимэг
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  2
  Чимэдойдов Энхтуяа
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  3
  Жанцанхүү Баянжаргал
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  3
  Чимэдбалдир Цэрэннамжил
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  4
  Рүүрагч Хоролхүү
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  5
  Чимэдбальдир Цэрэннамжил
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  6
  Пунцагдорж Тунгалагбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  7
  Буянжаргал Отгон
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  8
  Пүрэвжав Батсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  9
  Циенрэгзэн Энхтуяа
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  10
  Лодон Цэвэгсүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  11
  Буджав Батхүү
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25
  11
  Чимэд ойдов Энхтуяа
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-25