Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Шөшкей
  Нэр
  Азира
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-06-26
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Шөшкей Азира
  Монгол
  Иргэн
  2012-06-26
  1
  Шошкейн Жумабек
  Монгол
  Иргэн
  2019-08-22
  2
  Полупанов Юрий
  Монгол
  Иргэн
  2012-06-26