Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Мягмаржав
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2015-01-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Далай Батбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2016-10-21
  2
  Дарамсүрэн Наранбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2015-01-09
  3
  Сүхочир Бямбадорж
  Монгол
  Иргэн
  2015-01-09
  4
  Мягмаржав Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2015-01-09