Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Анхзул
  Нэр
  Билэгэрдэнэ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-03-30
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Болдбаатар Эрдэнэбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-30
  2
  Анхзул Билэгэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-30