Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Дэндэвдорж
  Нэр
  Нарангэрэл
  Байгууллага
  Заамар сумын ЗДТГ
  Албан тушаал
  Ерөнхий захирал (Орон нутгийн өмчит ААН)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  6,609,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  3,427,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  20,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-20, Үхэр-9, Ямаа-20
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  12,000,000₮
  Газар:
  Өмчлөх, 706м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  20,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  5,000,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Сум хөгжүүлэх сан
  Зээл нийт дүн:
  10,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Авдрантын өгөөж ХХК (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  47,510₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮