Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Нямаа
  Нэр
  Нарангэрэл
  Байгууллага
  Шивээхүрэн дэх гаалийн газар
  Албан тушаал
  Гаалийн улсын байцаагч (ТТ10)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  13,378,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  27,000,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  1
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  201,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Kia, 0- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  7,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Ямаа-210, Үхэр-14, Хонь-250
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  28,200,000₮
  Газар:
  Өмчлөх-0.05 га-1₮
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  1,757,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Капитрон банк
  Зээл нийт дүн:
  59,500,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Мэжик тийм ХХК ХК (7174ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  37,076₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮