Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Одгэрэл
  Нэр
  Хөлгөн
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-02-05
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Одгэрэл Хөлгөн
  Монгол
  Иргэн
  2014-02-05