Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нарангэрэл
  Нэр
  Мөнгөнчөдөр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-09-26
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Нарангэрэл Мөнгөнчөдөр
  Монгол
  Иргэн
  2014-09-26