Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сүхбаатар
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2011-09-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Баяр Рэнцэнхорлоо
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  2
  Сүхбаатар Мөнхзул
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  3
  Банзар Сүхбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  4
  Жамбалдорж Пүрэвхүү
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  5
  Банзар Түвшинжаргал
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  6
  Банзар Дагвасүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  7
  Уртнасан Ариунсанаа
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  8
  Сүхбаатар Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09
  9
  Нансал Оюунаа
  Монгол
  Иргэн
  2011-09-09