Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Бадарч
  Нэр
  Билэгээ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-11-23
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Бадарч Билэгээ
  Монгол
  Иргэн
  2012-11-23