Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Ганбат
  Нэр
  Адъяатөмөр
  Байгууллага
  Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
  Албан тушаал
  Хангах үйл ажиллагаа хариуцсан менежер (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  39,797,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  9,221,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  4
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  1,073,800,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Mercedes Benz, - 1,Lexus,RX 400- 1,Chevrolet,Avalange-pick up- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  155,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-127, Үхэр-4, Ямаа-55, Адуу-14
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  38,110,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 0.07га-1, Эзэмших, 170м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  15,800,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  58,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  1,459,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  12,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮