Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  СУМЫН ТӨВИЙН ЦАХИЛГААНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД СТАНЦ БАРИХ (АДХАА/2014/018)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  СУМЫН ТӨВИЙН ЦАХИЛГААНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД СТАНЦ БАРИХ
  49,394,700₮
  Шалгарсан
  2
  СУМЫН ТӨВИЙН ЦАХИЛГААНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД СТАНЦ БАРИХ
  47,627,140₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу