Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий Төрөл бүрийн электрод нийлүүлэх (МС-03/2014 1 багц)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  330,701,520₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Бүрхүүлтэй электрод
  110,000,000₮
  Шалгарсан
  2
  Бүрхүүлтэй электрод
  133,934,213₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  3
  Бүрхүүлтэй электрод
  133,934,213₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  4
  Бүрхүүлтэй электрод
  117,765,582₮
  Хасагдсан
  Санхүүгийн шаардлага хангахгүй