Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Халамхат
  Нэр
  Аллаберген
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-04-10
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Халамхат Аллаберген
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-10