Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Аскер
  Нэр
  Азине
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-02-06
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Хабий Емелхан
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  1
  Монай Майра
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  2
  Гончиг Харий
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  3
  Харий Разбек
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  4
  Хаби Емелхан
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  5
  Харий Мектепхан
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  6
  Төлеген Захай
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  7
  Навей Барысхан
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  8
  Аскер Азине
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  9
  Сахи Хуанбай
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06
  9
  Саий Хуанбай
  Монгол
  Иргэн
  2009-02-06