Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Элэгдлээс хасгаалах тусгай зориулалтын хавтан. наах цавуу (МС-30)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  300,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Элэгдлээс хасгаалах тусгай зориулалтын хавтан. наах цавуу
  339,400,000₮
  Шалгарсан
  2
  Элэгдлээс хасгаалах тусгай зориулалтын хавтан. наах цавуу
  342,200,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй