Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Суурь машины метал боловсруулах багаж (ДЦС4/201801093)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  62,090,697₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Суурь машины метал боловсруулах багаж
  55,584,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Суурь машины метал боловсруулах багаж
  57,412,368₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Суурь машины метал боловсруулах багаж
  61,780,244₮
  Илгээгдсэн