Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/ (СХДХААА/201901007)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  46,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  44,022,162₮
  Илгээгдсэн
  2
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  43,349,020₮
  Илгээгдсэн
  3
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  45,010,736₮
  Илгээгдсэн
  4
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  41,978,200₮
  Илгээгдсэн
  5
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  39,878,000₮
  Хасагдсан
  Гарын үсгийн итгэмжлжл ирүүлээгүй, үнийн санал маягтын дануу ирүүлээгүй, ХАБЭАХажилтаны НД дэвтрийн хуулбар ирүүлээгүй
  6
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  45,600,000₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28.7.4 заалт
  7
  Камержуулалт хийх / СХД-н 10,12,24 дүгээр хороо/
  42,993,500₮
  Хасагдсан
  Үнийн санал маягтын дагуу ирүүлээнүй, 2 уилийн санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй, ХАБЭАХ ажилтаны мэдээлэл ирүүлээгүй