Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ (ХААГ-2014-ХХI.2.1.)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  816,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  806,007,788₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  784,109,178₮
  Хасагдсан
  Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар хураамжаа төлөөгүй
  3
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  769,458,820₮
  Шалгарсан
  4
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  764,581,991₮
  Хасагдсан
  Ижил төстэй ажлын шаардлага хангаагүй
  5
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  719,502,619₮
  Хасагдсан
  Ирүүлсэн тендерийн материалд өөр компаний тусгай зөвшөөрлийн хуулбар ирүүлсэн. Ажил гүйцэтгэх төсвийг эрх бүхий төсөвчнөөр баталгаажуулж ирүүлээгүй
  6
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  816,243,899₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  7
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  808,999,022₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  8
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  752,680,575₮
  Хасагдсан
  Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар хураамжаа төлөөгүй
  9
  "Биокомбинат"Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  784,109,589₮
  Хасагдсан
  Эрх бүхий төсөвчнөөр баталгаажуулсан төсөв ирүүлээгүй