Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  буянбилэг
  Нэр
  нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-06-04
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  мондоон батэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04
  1
  Мондоон Батэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04
  1
  мондоон батэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04
  2
  буянбилэг нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04
  2
  Буянбилэг Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04
  2
  буянбилэг нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2014-06-04