Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн хар ган лист (ДЦС4/201801042)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  227,307,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  209,240,686₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  225,699,245₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  21,936,626,768₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.