Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын Туршилт шинжилгээний лабораторийн жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах (БИО/201609044)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  46,021,800₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын Туршилт шинжилгээний лабораторийн жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  44,930,445₮
  Хасагдсан
  Хуулийн 27.4 заалтын дагуу
  2
  Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын Туршилт шинжилгээний лабораторийн жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  46,075,000₮
  Шалгарсан
  Хуулийн 27.3 заалтаар
  3
  Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын Туршилт шинжилгээний лабораторийн жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  44,930,445₮
  Хасагдсан
  ТОӨЗ-ны 3.2, 3.5, Хуулийн 27.4 заалтаар