Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С (ДЦС4/201901081)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  98,200,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  60,444,248₮
  Илгээгдсэн
  2
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  78,278,094₮
  Илгээгдсэн
  3
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  90,778,722₮
  Илгээгдсэн
  4
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  71,635,783₮
  Илгээгдсэн
  5
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  97,039,275₮
  Илгээгдсэн
  6
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  82,490,235₮
  Илгээгдсэн
  7
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  72,956,258₮
  Илгээгдсэн
  8
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  88,950,403₮
  Илгээгдсэн
  9
  Үйлдвэрлэлийн 2-р байрны халаалтын узельд ялтсан дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж угсрах. Q=1600кВт (1.342Гкал/ц) Н=45м P=16 кгс/м2 Т=95/650С
  79,160,000₮
  Илгээгдсэн