Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тусгай зориулалтын регулятор ба үл буцах (ДЦС4/201801037)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  395,836,644₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тусгай зориулалтын регулятор ба үл буцах
  344,192,825₮
  Илгээгдсэн