Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Лхагвацэдэн
  Байгууллага
  Барилга, хот байгуулалтын яам
  Албан тушаал
  Газрын дарга (ТЗ12)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  27,797,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  2
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  13,900,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-3312 м2-2, Эзэмших-920 м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  7,000,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  4,819,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  33,220,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Апекс групп ХХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эвертур ХХК, Эвергүүд лайф ХХК, Эл Би Платинум лайн ХХК (20124855ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  47,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮