Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Лхамжав
  Нэр
  Лхагвасүрэн
  Байгууллага
  Нийслэлийн газрын алба
  Албан тушаал
  Мэргэжилтэн (ТЗ05)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  8,277,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  4,000,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  22,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Nissan, Patrol- 1,Суудлын жижиг машин,Toyota, SAI- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  24,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хурдан удмын адуу-3, Ямаа-50, Тэмээ-3, Үхэр-5
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  20,500,000₮
  Газар:
  Өмчлөх-1050м2-1, Өмчлөх-2000м2-4₮
  Газар нийт дүн:
  27,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  7,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  261,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Худалдаа Хөгжлийн банк, Улаанбаатар хотын банк ХХК
  Зээл нийт дүн:
  18,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой ХК (544ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮