Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Рэнчин
  Нэр
  Лхагвасүрэн
  Байгууллага
  Дөрвөлжин сумын ИТХ
  Албан тушаал
  Сумын Засаг даргын орлогч (УТ)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  10,998,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  6,816,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  1
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  16,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жижиг оврын ачааны машин,Kia, FRONTIER- 1,Суудлын жижиг машин,Toyota, LANDCRUISER-TRAYBACK- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  38,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Тэмээ-1, Адуу-2, Хонь-90, Ямаа-70
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  15,800,000₮
  Газар:
  Өмчлөх-800м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  560,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  500,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  12,896,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк, Хаан банк, Төрийн банк, Төрийн банк, Төрийн банк, Төрийн банк
  Зээл нийт дүн:
  29,534,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮