Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  н
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2006-04-03
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ноосгой Амьтан
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  2
  Намсрай Ариунзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  2
  н Ариунзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  3
  Баатар Цээлэй
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  3
  н Амьтан
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  4
  Бариушаа Цэнджав
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  5
  Ж Намсрай
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  5
  б Цээлэй
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  6
  Намсрай Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  7
  А Ганжуур
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  7
  н Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  8
  Ж Ядамсүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  8
  б Цэнджав
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  9
  Намсрай Баярмаа
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03
  9
  н Баярмаа
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-03