Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуух, турбин цехүүдийн тоноглолын урсгал засварын үед хийгдэх дулаалгын ажлууд (ДЦС4/201901056)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  420,970,653₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуух, турбин цехүүдийн тоноглолын урсгал засварын үед хийгдэх дулаалгын ажлууд
  415,874,284₮
  Илгээгдсэн
  2
  Зуух, турбин цехүүдийн тоноглолын урсгал засварын үед хийгдэх дулаалгын ажлууд
  375,901,737₮
  Илгээгдсэн
  3
  Зуух, турбин цехүүдийн тоноглолын урсгал засварын үед хийгдэх дулаалгын ажлууд
  416,107,379₮
  Илгээгдсэн