Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуух №6 дунд засвар (Т-2012-05)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  550,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуух №6 дунд засвар
  171,473,473₮
  Шалгарсан
  2
  Зуух №6 дунд засвар
  175,296,575₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр