Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуух №3 их засварБагц-2 /тоосон системийн их засвар/ (ДЦС4/201901031)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  501,053,622₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуух №3 их засварБагц-2 /тоосон системийн их засвар/
  497,870,952₮
  Илгээгдсэн
  2
  Зуух №3 их засварБагц-2 /тоосон системийн их засвар/
  499,216,236₮
  Илгээгдсэн