Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  бэхочир
  Нэр
  хөлгөн
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-12-20
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  воршилов оюун
  Монгол
  Иргэн
  2012-12-20
  1
  Чулуундорж Цэнгүүн
  Монгол
  Иргэн
  2019-07-26
  2
  бэхочир хөлгөн
  Монгол
  Иргэн
  2012-12-20