Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Инженерийн барилга байгууламжийн ашиглалт болон цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх (ДЦС4/201801432)
  Ангилал
  Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  2,522,841,770₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Инженерийн барилга байгууламжийн ашиглалт болон цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх
  2,522,841,770₮
  Илгээгдсэн