Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  LTD
  Нэр
  Софтлайн -Интернэйшнл
  Улс
  ОХУ
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-05-03
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  LTD Софтлайн -Интернэйшнл
  ОХУ
  Иргэн
  2016-05-03
  1
  Софтлайн Интернейшнл
  Киргиз
  Хуулийн этгээд
  2019-08-05