Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орёл
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-10-01
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Орёл Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2013-10-01