Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Б
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2010-03-04
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Б Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2010-03-04
  1
  Баасанлхүндэв Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2010-03-04