Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Allan Rakha
  Нэр
  Yousaf Gill
  Улс
  Пакистан
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2006-02-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Zylafgar Ali
  Пакистан
  Иргэн
  2006-02-09
  2
  Allan Rakha Yousaf Gill
  Пакистан
  Иргэн
  2006-02-09
  3
  Mansha Masih
  Пакистан
  Иргэн
  2006-02-09