Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Goffe
  Нэр
  Allen Waune
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-03-01
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Goffe Allen Waune
  Монгол
  Иргэн
  2007-03-01