Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Ганбат
  Нэр
  Адъяатөмөр
  Байгууллага
  Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
  Албан тушаал
  Дарга (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  99,659,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  15,170,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  2
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  956,400,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 400- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Chevrolet, Avalange-pick up- 1,Микроавтобус,- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  155,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-14, Үхэр-4, Ямаа-55, Хонь-127
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  38,110,000₮
  Газар:
  Эзэмших-0.07га-1, Эзэмших-170м2-1, Өмчлөх-454.81м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  21,800,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  58,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  1,525,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  3,685,000₮
  Зээл:
  Хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  18,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮