Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэх 2 гаргалгаанд (ДАХБСЗДТГ/201700001)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Сан
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  40,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэх 2 гаргалгаанд
  39,698,737₮
  Шалгарсан
  нэмэлт ажил хийхээр материал ирүүлсэн