Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Мижид
  Нэр
  Ганболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-04-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Мижид Ганболд
  Монгол
  Иргэн
  2007-04-11