Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Өндөр температурын цаавуу (ДЦС4/201801066)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  84,512,500₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Өндөр температурын цаавуу
  84,509,756₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Өндөр температурын цаавуу
  78,099,120₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Өндөр температурын цаавуу
  63,615,750₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.