Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  LED дэлгэц (ДЦС4/201901011)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  54,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  LED дэлгэц
  49,178,800₮
  Илгээгдсэн
  2
  LED дэлгэц
  53,196,000₮
  Илгээгдсэн