Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Гүнрэгжав
  Байгууллага
  Цагаан-Уул сумын ЗДТГ
  Албан тушаал
  Эрхлэгч (ТҮБД-6)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  10,363,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  3
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  2
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  73,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Yamaha,Yamaha XT 225- 1,Nissan,Terrano- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  5,350,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-63, Ямаа-60, Үхэр-28, Адуу-16
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  30,040,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  300,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк, ХААН банк
  Зээл нийт дүн:
  34,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮