Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Гүнрэгжав
  Байгууллага
  Цагаан-Уул сумын ЗДТГ
  Албан тушаал
  Эрхлэгч (ТҮБД-6)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  12,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  1
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  1
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  73,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Мотоцикл,Yamaha, Yamaha XT 225- 1,Суудлын жижиг машин,Toyota, Corollafileder- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  7,050,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-90, Ямаа-80, Үхэр-43, Адуу-22
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  43,700,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  300,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк, Төрийн банк , хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  45,500,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮