Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нарангэрэл
  Нэр
  Эрдэнэхүү
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-08-07
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Нарангэрэл Эрдэнэхүү
  Монгол
  Иргэн
  2014-08-07