Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тусгай зориулалтын ажлын гутал (ДЦС4/201603068)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  27,825,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тусгай зориулалтын ажлын гутал
  27,185,000₮
  Шалгарсан